Na sledećoj listi možete naći spisak banaka u kojima imamo otvorene račune

Narodna banka Grčke

Narodna banka Grčke

Broj bankovnog računa: 357 001 62 171
IBAN: GR700 1103 570 0000 357 001 62 171
BIC:ETHNGRAA
Banka Piraeus Grčka

Banka Piraeus Grčka

Broj bankovnog računa: 51 6505 4281 193
IBAN : GR 08 0172 1650 0051 6505 4281 193
BIC : PIRBGRAA
Alfa Banka

Alfa Banka

IBAN: GR6501402010201002101023662
Eurobanka

Eurobanka

Broj bankovnog računa:0026-0387-81-0100233784
IBAN:GR4102603870000810100233784